ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ ΤΩΡΑ: +971 7 244 7676 ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL | ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

The UAE is a Country Offering Unparalleled Lifestyle Options, Security, Confidentiality, Exceptionally Advantageous Tax Regimes, Exciting Business and Investment Opportunities and a Wide Spectrum of Fantastic Free Hold Properties with 100% Foreign Ownership.

Προσθήκη στα Αγαπημένα
 • Εταιρείας στα ΗΑΕ
 • Ίδρυση Εταιρείας στα ΗΑΕ – Βασικές Πληροφορίες και Στοιχεία – Επιλογή Οντότητας

Ίδρυση Εταιρείας στα ΗΑΕ – Βασικές Πληροφορίες και Στοιχεία – Επιλογή Οντότητας

Επενδύσεις στα ΗΑΕ

Τύποι Εταιρειών στα ΗΑΕ – Πρακτικές Πληροφορίες και Στοιχεία

{Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω για να δείτε όλες τις ενότητες}

Σημειώσεις προς βοήθεια των πελατών στην επιλογή του σωστού τύπου εταιρείας και στον προγραμματισμό των επενδύσεών τους στα ΗΑΕ

Περιεχόμενα

 1. Υπεράκτιες Εταιρείες στα ΗΑΕ («Υπεράκτιες Εταιρείες») – που χρησιμοποιούνται για διεθνείς εμπορικές συναλλαγές και χαρτοφυλάκια αλλά με τοπική πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ιδιοκτησία ακινήτων
 2. Εγχώριες Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης Ελεύθερης Ζώνης στα ΗΑΕ («Εταιρείες Ελεύθερης Ζώνης) – χρησιμοποιούνται για τοπικές εμπορικές συναλλαγές σε περιοχές Ελεύθερης Ζώνης (όχι σε όλα τα ΗΑΕ) ΚΑΙ διεθνώς, καθώς και για την κυριότητα ακινήτων
 3. Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης στα ΗΑΕ («Εταιρείες ΕΠΕ») – για απεριόριστη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και στην αγορά των ΗΕΑ
 4. Προϋποθέσεις ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού / στοιχεία / πρακτικές διαδικασίες
 5. Γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τις «υπεράκτιες εταιρείες έναντι των εταιρειών ελεύθερης ζώνης»
 6. Εταιρείες στα ΗΑΕ ως Εταιρείες Συμμετοχών των Εταιρειών Καταχωρισμένων σε Άλλες Δικαιοδοσίες
 7. Εταιρείες στα ΗΑΕ ως Εταιρείες Εμπορικών Συναλλαγών που τιμολογούν στα ΗΕΑ και διεθνώς
 8. Εταιρείες στα ΗΑΕ για επενδύσεις σε Ακίνητα στα ΗΑΕ
 9. Επιλογές Κληρονομιάς / Διαδοχής

1. Υπεράκτιες Εταιρείες στα ΗΑΕ – που χρησιμοποιούνται για διεθνείς εμπορικές συναλλαγές και χαρτοφυλάκια αλλά με τοπική πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ιδιοκτησία ακινήτων

Στις υπεράκτιες εταιρείες στα ΗΑΕ – η φθηνότερη εναλλακτική λύση στα ΗΑΕ – επιτρέπονται μόνο διεθνείς (εκτός ΗΑΕ) δραστηριότητες, από όλα σχεδόν τα είδη της ίδιας νομικής – οντότητας εταιρείας (στα ΗΑΕ μπορούν να έχουν μόνο τραπεζικό λογαριασμό, να κατέχουν μετοχές σε άλλες Υπεράκτιες Εταιρείες ή Εταιρείες Ελεύθερης Ζώνης στα ΗΑΕ, να πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές με άλλες υπεράκτιες εταιρείες στα ΗΑΕ – όχι Εταιρείες Ελεύθερης Ζώνης – και να έχουν στην κατοχή τους ακίνητα στα ΗΑΕ).

Καμία συγκεκριμένη τοποθεσία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων – γραφείο – δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στα ΗΑΕ για την εκτέλεση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, επομένως, υπό αυτή την έννοια οι υπηρεσίες εικονικού γραφείου δεν γίνεται να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση της επιχείρησης αλλά μόνο της καταστατικής έδρας και του ταχυδρομείου (ο αριθμός τηλεφώνου στα ΗΑΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επίσης, μέσω των υπηρεσιών skype).

Αυτές αποτελούν οντότητες μη φορολογούμενων κατοίκων και δεν μπορούν να απολαύσουν τα φορολογικά προνόμια της συνθήκης των ΗΑΕ και δεν δίνουν το δικαίωμα στους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές να αποκτήσουν ΘΕΩΡΗΣΗ Παραμονής στα ΗΑΕ. Ως εκ τούτου είναι φθηνότερες. Σε σύγκριση με άλλες υπεράκτιες εταιρείες σε άλλες δικαιοδοσίες θεωρούνται εξαιρετικά μεγαλύτερου κύρους, καθώς δεν εμφανίζονται στις διεθνείς μαύρες λίστες, δίνουν πρόσβαση σε ανώνυμες τραπεζικές συναλλαγές – χωρίς διεθνείς συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών – χωρίς προβλήματα για την εταιρεία και τους ιδιοκτήτες της (εταιρείες εκτός ΗΑΕ π.χ. εταιρείες στις Σεϋχέλλες, Βρετανικές Παρθένους Νήσους ή εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις, έξοδα και δυσκολίες όσον αφορά το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στα ΗΑΕ) και επωφελούνται από τις τράπεζες με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και σταθερότητα που λειτουργούν σε ένα υγιές οικονομικό περιβάλλον.

Αίτηση / Εγγραφή / Διαδικασία Αδειοδότησης:

Απλή αίτηση στις αρχές που ζητούν μόνο δραστηριότητα, τραπεζικές συστάσεις, αντίγραφα διαβατηρίων και τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας των τελικών δικαιούχων / μετόχων.

Εγγραφή σε μία μέρα εφόσον παρασχεθούν τα παραπάνω.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί (δείτε επίσης παρακάτω τις σημειώσεις για τραπεζικούς λογαριασμούς στα ΗΑΕ) – απαιτούν μια επίσκεψη αυτοπροσώπως στα ΗΑΕ για συνέντευξη στην τράπεζα και υποβολή της αίτησης – χρονοδιάγραμμα 2 ημερών μετά την υποβολή

2.Εγχώριες Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης Ελεύθερης Ζώνης στα ΗΑΕ («Εταιρείες Ελεύθερης Ζώνης) – χρησιμοποιούνται για τοπικές εμπορικές συναλλαγές σε περιοχές Ελεύθερης Ζώνης (όχι σε όλα τα ΗΑΕ) ΚΑΙ διεθνώς, καθώς και για την κυριότητα ακινήτων

Οι Εταιρείες Ελεύθερης Ζώνης στα ΗΑΕ απολαμβάνουν ΟΛΑ τα οφέλη και τους επιτρέπονται ΟΛΕΣ οι λειτουργίες των υπεράκτιων οντοτήτων (δείτε παραπάνω), με τις μόνες σημαντικές διαφορές και επιπλέον πλεονεκτήματα να είναι:

 • Οι δραστηριότητες περιορίζονται στο πεδίο εφαρμογής ενός συγκεκριμένου τύπου αδείας για τον οποίο υποβάλλεται αίτηση, – υπηρεσίες, εμπορικές συναλλαγές κ.λπ. – και δεν μπορεί να υπάρχει μία άδεια για όλα
 • Μια συγκεκριμένη τοποθεσία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων – γραφείο ή φθηνό ευέλικτο γραφείο – πρέπει να χρησιμοποιείται με πλήρη εικονικά γραφεία επίσης.
 • Δικαίωμα σε 3ετή θεώρηση παραμονής επενδυτή και «ταυτότητα Εμιράτων» για κάθε επενδυτή (συμπεριλαμβανομένων των συζύγων και των εξαρτώμενων ατόμων).
 • Πρόκειται για ιδιότητα φορολογικού κατοίκου ημεδαπής με πρόσβαση σε φορολογικές συνθήκες και έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας.
 • Μπορούν να κάνουν εμπορικές συναλλαγές με άλλες εταιρείες ελεύθερης ζώνης εντός των ελεύθερων ζωνών τους ή με εταιρείες σε άλλες ελεύθερες ζώνες των ΗΑΕ, καθώς και διεθνώς.
 • Η άδεια εκδίδεται σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ Αρχή Ελεύθερης Ζώνης της επιλογής σας και αυτό δίνει το δικαίωμα εμπορικών συναλλαγών με Εταιρείες Ελεύθερης Ζώνης σε όλα τα Εμιράτα. Επιπλέον, υποκαταστήματα ή θυγατρικές εταιρείες της εν λόγω εταιρείας ΕΖ μπορούν να συσταθούν σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή ελεύθερης ζώνης, εφόσον η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη σε περισσότερες από μία ελεύθερες ζώνες.
 • Αυτές δεν μπορούν να πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές εκτός των ελεύθερων ζωνών, εντός των ΗΑΕ. Αν υπηρεσίες αγοράζονται ή πωλούνται εκτός των ΗΑΕ, η Εταιρεία Ελεύθερης Ζώνης είναι κατάλληλη για δραστηριότητα αυτού του είδους.

Αίτηση / Εγγραφή / Διαδικασία Αδειοδότησης:

Απλή αίτηση στις αρχές (που ζητούν μόνο δραστηριότητα, τραπεζικές συστάσεις, αντίγραφα διαβατηρίων και τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας των τελικών δικαιούχων / μετόχων ΚΑΙ διευθυντών).

Απαιτείται πρώτα έγκριση της επωνυμίας – +/- 2 μέρες

Στη συνέχεια, απαιτείται έγκριση αδειοδότησης (απαιτείται να υποβληθεί το επιχειρηματικό σχέδιο). Αυτό μπορεί να πάρει κάποιον χρόνο ανάλογα με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα / το έργο / τις συνθήκες – κατά προσέγγιση 1 μήνα.

Ακολουθεί η εγγραφή της εταιρείας (έγκριση μετά την αδειοδότηση). Απαιτείται επίσκεψη αυτοπροσώπως για την υπογραφή Συστατικής Πράξης.

Τραπεζικοί λογαριασμοί (δείτε επίσης παρακάτω τις σημειώσεις για τραπεζικούς λογαριασμούς στα ΗΑΕ) – απαιτούν μια επίσκεψη φυσικού προσώπου στα ΗΑΕ για συνέντευξη στην τράπεζα και υποβολή της αίτησης – χρονοδιάγραμμα 2 ημερών μετά την υποβολή

Η ΘΕΩΡΗΣΗ παραμονής για τους ιδιοκτήτες ΚΑΙ το προσωπικό (ο αριθμός του προσωπικού εξαρτάται από το μέγεθος του χώρου / των εγκαταστάσεων που έχουν επιλεγεί) μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία. Χρονοδιάγραμμα μίας εβδομάδας περίπου. Επίσης, απαιτείται επίσκεψη αυτοπροσώπως και ιατρικές εξετάσεις. Μπορεί να συνδυαστεί με επίσκεψη για «τραπεζικό λογαριασμό».

Η ταυτότητα των Εμιράτων χορηγείται 30 ημέρες μετά από την έγκριση της θεώρησης.

Οι εργασίες που απαιτούνται στο στάδιο της σύστασης:

 • Αίτηση και επαφή / εκπροσώπηση για τη χορήγηση άδειας
 • Υπηρεσίες Εγγεγραμμένων Πρακτόρων
 • Επεξεργασία και συνεργασία με τις Διευθύνσεις Ακινήτων: Προϋπόθεση για Οικόπεδα / Εγκαταστάσεις (Ισχύουν τα ελάχιστα)
 • Συμβουλευτική εργασία για τη Συστατική Πράξη και τα Συμφωνητικά των Μετόχων
 • Άδεια RAKIA (Υπηρεσία Επενδύσεων του Ras Al Khaimah) και τέλη Οικοπέδων (εξαρτάται από την περίπτωση / τύπο άδειας)

3. Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης στα ΗΑΕ («Εταιρείες ΕΠΕ») – για απεριόριστη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και στην αγορά των ΗΑΕ

Εάν απαιτείται πρόσβαση στην τοπική αγορά των ΗΑΕ, τότε μια «ΕΠΕ» είναι το κατάλληλο όχημα το οποίο είναι το ίδιο με μια εταιρεία Ελεύθερης Ζώνης ΕΚΤΟΣ του 51% των μετοχών που κατέχονται από τους ντόπιους (και επιπλέον προϋπόθεση για έκδοση προέγκρισης από το Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομίας).

Για τον σκοπό αυτό (αγοραπωλησίες στο εσωτερικό των ΗΑΕ), χρειάζεται μια εγχώρια ΕΠΕ με έναν τοπικό χορηγό (μέτοχο), η οποία – κάνοντας χρήση των ισχυρών τοπικών επαφών μας και των συστάσεων του Προέδρου μας – μπορεί να είναι μια κυβερνητική υπηρεσία, όπως η ίδια η Υπηρεσία Επενδύσεων Ελεύθερης Ζώνης) που εξαλείφει όλους τους κινδύνους εναπόθεσης εμπιστοσύνης σε άγνωστους ιδιώτες. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο τοπικός χορηγός καταλήγει χωρίς έλεγχο, κανένα δικαίωμα στα μερίσματα του 51% από τα οποία παραιτείται ΝΟΜΙΜΑ σε αντάλλαγμα μιας συμφωνημένης αμοιβής ή / και ποσοστού επιστροφής.

Οι προϋποθέσεις (ανάλογα με το έργο ή τη δραστηριότητα ή το μέγεθος και το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο) ενδέχεται να επιβληθούν από την Υπηρεσία Επενδύσεων, όπως τα ελάχιστα m2 χώρου κλπ., αλλά συνήθως είναι λογικές και διαχειρίσιμες.

Όφελος: Ο δικαιούχος εμφανίζεται να είναι ένας ντόπιος.

Τα Κρατικά «τέλη χορηγίας» αυτή τη στιγμή (όπως συμφωνήθηκε από τον πρόεδρό μας) έχουν ως εξής:

Το Τέλος χορηγίας για το πρώτο έτος είναι 25.000 Dhs. / 5,000 EURO / 6.812 $ – για όλες τις εταιρείες.

Από το δεύτερο έτος και μετά το Τέλος Χορηγίας θα βασίζεται στον κύκλο εργασιών της Εταιρείας, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Τέλος Χορηγίας ανά έτος Κύκλος εργασιών της Εταιρείας
25.000 AED/ 5,000 EURO/ 6.812 USD AED Μηδέν – 3 εκατομμύρια (0,6 εκατομμύρια ΕΥΡΩ / 0,82 εκατομμύρια $ )
35.000 AED/ 7,000 EURO/ 9.537 USD AED μεταξύ 3 εκατομμυρίων και 5 εκατομμυρίων. (1εκατομμύριο ΕΥΡΩ / 1,36 εκατομμύρια $)
45.000 AED/ 9,000 EURO/ 12.262 USD AED μεταξύ 5 εκατομμυρίων και 10 εκατομμυρίων (2 εκατομμύρια ΕΥΡΩ / 2,72 εκατομμύρια $)
60.000 AED/ 12,000 EURO/ 16.349 USD AED μεταξύ 10 εκατομμυρίων και 20 εκατομμυρίων (4 εκατομμύρια ΕΥΡΩ / 5,44 εκατομμύρια $)
75.000 AED/ 15,000 EURO/ 20.436 USD AED μεταξύ 20 εκατομμυρίων και 50 εκατομμυρίων (5 εκατομμύρια ΕΥΡΩ / 6,8 εκατομμύρια $)
100.000 AED/ 20,000 EURO/ 27.248 USD AED πάνω από 50 εκατομμύρια (5 εκατομμύρια ΕΥΡΩ / 6,8 εκατομμύρια $)

Αίτηση / Εγγραφή / Διαδικασία Αδειοδότησης:

Ίδιο με τις εταιρείες Ελεύθερης Ζώνης εκτός – επιπρόσθετα – μια επιπλέον (1) διαδικασία προέγκρισης στην Υπηρεσία Επενδύσεων που απαιτεί «έγκριση» από Το Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομίας και (2) Συμφωνητικά Μετόχων για να καταστεί δυνατός ο διορισμός και να διέπει τη σχέση με τον τοπικό χορηγό.

Τραπεζικοί λογαριασμοί (δείτε επίσης παρακάτω σημειώσεις για τραπεζικούς λογαριασμούς στα ΗΑΕ)ίδιοι όπως και για τις εταιρείες ελεύθερης ζώνης.

Η θεώρηση παραμονής για τους ιδιοκτήτες ΚΑΙ το προσωπικό (ο αριθμός του προσωπικού εξαρτάται από το μέγεθος του χώρου / των εγκαταστάσεων που έχουν επιλεγεί) – ίδια όπως και για τις εταιρείες ελεύθερης ζώνης.

Ταυτότητα Εμιράτων – ίδια όπως και για τις εταιρείες ελεύθερης ζώνης.

4. Προϋποθέσεις για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού / στοιχεία / πρακτικές διαδικασίες που εφαρμόζονται κυρίως σε Υπεράκτιες εταιρείες των ΗΑΕ Ή «προσωπικοί λογαριασμοί μη κατοίκων » ατόμων χωρίς θεώρηση κατοίκου στα ΗΑΕ (σημαντική σημείωση: Οι μέτοχοι Ελεύθερης Ζώνης λαμβάνουν θεώρηση παραμονής και σε αντίθεση με τους μετόχους υπεράκτιας εταιρίας και τους εαυτούς τους και τις εταιρείες τους δεν υποβάλλονται σε αυξημένες / ενισχυμένες διαδικασίες δέουσας επιμέλειας από τις εγχώριες τράπεζες)

Το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στα ΗΑΕ για τις υπεράκτιες εταιρείες είναι μια απλή διαδικασία, αλλά, καθώς τα ΗΑΕ θέλουν να προστατεύσουν την εικόνα τους ως χρηματοοικονομικού κέντρου, καθώς και τα πλεονεκτήματά τους, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις:

 • Ο Πελάτης (ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ) πρέπει να έρθει στα ΗΑΕ για μια προσωπική συνάντηση με την τράπεζα για να ανοίξει έναν εταιρικό και έναν προσωπικό λογαριασμό (κανονίζουμε τις συστάσεις με την τράπεζα) και να πείσει την τράπεζα ότι πρόκειται για σοβαρούς επαγγελματίες και ότι οι εταιρείες τους θα έχουν συγκεκριμένες δραστηριότητες (συνιστάται όχι περισσότερες από μία ή δύο)
 • Υπάρχει ένα ελάχιστο υπόλοιπο που πρέπει να διατηρείται σε αυτούς τους λογαριασμούς ανά πάσα στιγμή (από 30.000 $ έως 100.000 $, ανάλογα με την τράπεζα)
 • Η σωστή και εκτεταμένη γνωριμία με τον πελάτη (KYC) και η δέουσα επιμέλεια με τα διεθνή πρότυπα τηρείται από όλες τις τράπεζες, ως μέρος της διαδικασίας ανοίγματος λογαριασμού

Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με 2 κρατικές τράπεζες με πλειοψηφία μετοχών που συνιστούν οι Υπηρεσίες Επενδύσεων του RAK στις οποίες μπορούμε να συστήσουμε εσάς και την επιχείρησή σας:

Τράπεζα Habib (hbl.ae) – Λειτουργεί από το 1841 με ισχυρή παρουσία σε ΟΛΑ τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά κέντρα όπως η Ελβετία και το Λουξεμβούργο, διακρίνεται για την ευελιξία της και την τήρηση εμπιστευτικότητας, κατανοεί τις υπεράκτιες επιχειρήσεις πολύ καλά και διατηρούμε στενή επαφή με αυτήν.

Εμπορική Τράπεζα Abu Dhabi (adcb.com) – μια από τις μεγαλύτερες και ασφαλέστερες τράπεζες στον κόσμο … αλλά αργή στο άνοιγμα λογαριασμού, όπως όλες οι μεγάλες τράπεζες με συμπάθεια για μεγαλύτερα ποσά καταθέσεων, αυστηρή δέουσα επιμέλεια και περιστασιακές απορρίψεις). Ωστόσο, για τις εταιρείες ελεύθερης ζώνης η διαδικασία είναι πολύ πιο γρήγορη.

Για να ανοίξουν τραπεζικοί λογαριασμοί χρειάζεται περίπου μία εβδομάδα μετά την αίτηση και την τεκμηρίωση που υποβάλλονται στην τράπεζα.

Οι περισσότεροι πελάτες προτιμούν να κάνουν αίτηση σε δύο (2) τράπεζες για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα περιστασιακής απόρριψης και να έχουν επίσης μια ευρύτερη επιλογή για να αποφασίσουν ποια τράπεζα ταιριάζει στις ανάγκες τους.

Εναλλακτική λύση για τους πελάτες που δεν απαιτούν έναν τραπεζικό λογαριασμό στα ΗΑΕ για την υπεράκτια εταιρεία τους στα ΗΑΕ: Άνοιγμα λογαριασμού σε Κυπριακή Τράπεζα

Από την αρνητική πλευρά, ορίσαμε τα μειονεκτήματα του τραπεζικού συστήματος στην ΕΕ, όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα ενημερωτικά δελτία μας. Ωστόσο, για μικρότερα ποσά (<100.000 $ ), αυτό δεν πρέπει να αποτελεί μείζον πρόβλημα.

5. Γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τις «υπεράκτιες εταιρείες έναντι των εταιρειών ελεύθερης ζώνης»:

Οι Εταιρείες Ελεύθερης Ζώνης είναι οντότητες με εγχώρια φορολογική κατοικία. Δεν τελούν «υπό καθεστώς επίθεσης» από τη διεθνή κοινότητα (ΟΟΣΑ), δεδομένου ότι διαθέτουν επαρκή υλική υπόσταση και είναι ευρέως αναγνωρισμένες και αποδεκτές. Οι διαδικασίες ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού για τις εταιρείες αυτές είναι – φυσικά – απλούστερες, ταχύτερες και με ελάσσονα εμπόδια «δέουσας επιμέλειας». Εξάλλου η εταιρεία είναι εγχώρια και ο ιδιοκτήτης είναι επίσης ένας κάτοικος της περιοχής (αλλοδαπός κάτοικος ΗΑΕ με «Ταυτότητα των Εμιράτων» και ΘΕΩΡΗΣΗ παραμονής καθώς και με δηλωμένη παρουσία στα ΗΑΕ τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο. Το μέλλον: Η εταιρεία Ελεύθερης Ζώνης θα επιβιώσει επ’ αόριστον, δεδομένου ότι είναι μια πραγματικά εγχώρια επιχείρηση με οικονομική υλική υπόσταση και με ιδιοκτήτη κάτοικο μιας μεγάλης – οικονομικά – χώρας / αγοράς σε παγκόσμιας κλάσης περιφερειακό κέντρο με πραγματική και προηγμένη υποδομή, όπου δραστηριοποιούνται χιλιάδες εταιρείες ΑΚΙΝΗΤΩΝ και επενδυτικές εταιρείες (και που δεν βρίσκεται σε ένα μικρό νησί όπου δεν υπάρχει τέτοια υποδομή και μέγεθος της αγοράς).

Οι υπεράκτιες εταιρείες στα ΗΑΕ – «εταιρείες γραμματοκιβώτια» – είναι επίσης πλήρως αποδεκτές και δεν εμφανίζονται σε καμία «διεθνή μαύρη λίστα», εκτός από το γεγονός ότι υποβάλλονται σε αυστηρότερες διαδικασίες δέουσας επιμέλειας από τις εγχώριες τράπεζες. Πρακτική εφαρμογή στον φορολογικό σχεδιασμό / αποδοχή: οι υπεράκτιες εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έκδοση τιμολογίων για εταιρείες στην Κύπρο ή τη Μάλτα ή για να ενεργούν ως εταιρίες συμμετοχών για εταιρείες στη Μάλτα ή την Κύπρο χωρίς προβλήματα από τις εγχώριες φορολογικές αρχές. Σε άλλες χώρες της ΕΕ με υψηλή φορολογία μπορεί να υπάρξουν προβλήματα που αφορούν την αποδοχή των τιμολογίων της υπεράκτιας εταιρείας. Το μέλλον: Οι υπεράκτιες εταιρείες έχουν διεθνώς ένα αβέβαιο μέλλον για τα επόμενα 3-5 χρόνια, ωστόσο αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται διεθνώς από χιλιάδες πελάτες. Το πρώτο πρόβλημα, εν καιρώ, μπορεί να είναι η αυξημένη δυσκολία για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.

6. Δραστηριότητες χαρτοφυλακίου

Σκοπός: Η εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση – μεταξύ άλλων – της παρακράτησης φόρου στην πηγή για μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, καθώς και φόρους υπεραξίας σε επίπεδο θυγατρικής εταιρείας όπως επιβάλλεται από το εγχώριο φορολογικό δίκαιο στη χώρα της φορολογικής έδρας της θυγατρικής εταιρείας. Υπό αυτήν την έννοια ελαχιστοποιείται η φοροδιαφυγή με τον βέλτιστο τρόπο. Για να γίνει αυτό – ελαχιστοποίηση του φόρου – η εταιρεία συμμετοχών (παραλήπτης/ιδιοκτήτης μερισμάτων κ.λπ.) πρέπει να έχει πρόσβαση στη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ της χώρας του χαρτοφυλακίου και της θυγατρικής. Στη συνέχεια, για να αποκτήσετε αυτή την πρόσβαση χρειάζεται να υπάρχει μια εταιρεία φορολογικός κάτοικος εντός της δικαιοδοσίας του χαρτοφυλακίου (όπως μια εταιρεία Ελεύθερης Ζώνης στα ΗΑΕ) και ΟΧΙ μια εταιρεία μη κάτοικος (όπως μια υπεράκτια εταιρεία στα ΗΑΕ).

Μόνο σε περιπτώσεις που η θυγατρική εταιρεία είναι κάτοικος σε χώρα όπου ΔΕΝ υπάρχει καμία παρακράτηση φόρου / έχει προβλεφθεί από το εγχώριο φορολογικό δίκαιο (και συνεπώς δεν είναι απαραίτητη κάποια συνθήκη για την ελαχιστοποίηση των φόρων καθώς υπάρχει μηδενική παρακράτηση φόρου ή φόροι υπεραξίας που επιβάλλονται από την εθνική νομοθεσία) θα μπορούσε μια υπεράκτια εταιρεία των ΗΑΕ να είναι κατάλληλη – όπως η Κύπρος και η Μάλτα όπου οι υπεράκτιες εταιρείες των ΗΑΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εταιρείες συμμετοχών χωρίς κανένα πρόβλημα. Επιπλέον, κάποιος μπορεί να έχει μια δομή σε 3 επίπεδα όπου μια υπεράκτια στα ΗΑΕ είναι ιδιοκτήτης εταιρείας στην Κύπρο ή τη Μάλτα και στη συνέχεια εκείνες αποκτούν εταιρείες στην ΕΕ. Αυτή είναι μια εξαιρετική δομή, καθώς συνδυάζει ΤΟΣΟ τα οφέλη της συνθήκης και την πρόσβαση στις πολύ συμφέρουσες οδηγίες της συνθήκης της ΕΕ που επιτρέπουν την εξάλειψη όλων των παρακρατούμενων φόρων εντός της ΕΕ (οδηγία για τις Μητρικές και τις Θυγατρικές εταιρείες, οδηγίες για τα Επιτόκια και τα Δικαιώματα και άλλες).

Συνεπώς, η επιλογή είναι κατά κύριο λόγο μια εταιρεία ελεύθερης ζώνης εδώ που θα είναι σε θέση να αποκτήσει ένα «πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας», με τον πελάτη / ιδιοκτήτη να διαθέτει θεώρηση διαμονής και ταυτότητα των Εμιράτων (πρόκειται για κάτι που μπορούμε να προγραμματίσουμε εύκολα, προϋπόθεση: σύντομες επισκέψεις στα ΗΑΕ δύο φορές τον χρόνο). Αυτό μπορεί να συνδυαστεί, αν το προτιμάτε, με εταιρεία στην Κύπρο ή η Μάλτα (ή όχι, ανάλογα με την περίπτωση). Εναλλακτικά (αν η φορολογία μερισμάτων ή άλλες μορφές παρακράτησης φόρου δεν υπάρχουν σε επίπεδο δικαιοδοσίας της θυγατρικής) μια υπεράκτια εταιρεία στα ΗΑΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς προβλήματα.

Ειδική Σημείωση: Οι Εταιρείες συμμετοχών στα ΗΑΕ – με τραπεζικούς λογαριασμούς στα ΗΑΕ – άμβλυναν τους κινδύνους του τραπεζικού συστήματος της ΕΕ και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους των Διεθνών Εταιρειών Χαρτοφυλακίου στα ΗΑΕ

(Η ενημέρωση αυτή αφορά κυρίως πελάτες που δραστηριοποιούνται μέσω Μαλτέζικων Εταιρειών… αλλά αφορά επίσης, Κυπριακές και άλλες Ευρωπαϊκές Εταιρείες ή Μη Ευρωπαϊκές Εταιρείες – π.χ. Σεϋχέλλες – με τραπεζικούς λογαριασμούς εντός Ε.Ε.)

Μάλτα
(μετακινηθείτε προς τα κάτω για Κυπριακές και άλλες Ευρωπαϊκές διαρθρώσεις)

Χρήση της «διπλής διάρθρωση Μάλτα – Μάλτα» (Μαλτέζικη εταιρεία συμμετοχών σε μία άλλη Μαλτέζικη εταιρεία – απαραίτητη για να επιτευχθεί ο αποτελεσματικός εταιρικός φορολογικός συντελεστής του 5%, στη Μάλτα) – Πρόταση / Εισήγηση για βελτίωση της εταιρικής διάρθρωσης και για αποφυγή κινδύνων εμπιστευτικότητας και οικονομικής κρίσης του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος.

Εισηγούμαστε την προσθήκη μιας εταιρείας συμμετοχών στα Η.Α.Ε. (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) “πάνω” από όλες τις υφιστάμενες Μαλτέζικες διαρθρώσεις για τους ακόλουθους λόγους.

Διάρθρωση “Η.Α.Ε. – ΜΑΛΤΑ” = Εταιρεία Συμμετοχών Η.Α.Ε (Μητρική) στην Μαλτέζικη Θυγατρική Εταιρεία.

Η διάρθρωση Η.Α.Ε. – ΜΑΛΤΑ είναι η πιο δημοφιλής διάρθρωση ανάμεσα στους πελάτες μας τον τελευταίο καιρό, ως μέτρο κάλυψης και αποφυγής αχρείαστων κινδύνων.

 1. Η διάρθρωση Μάλτα – Μάλτα είναι λιγότερο ευνοϊκή από φορολογικής σκοπιάς, σε σύγκριση με την διάρθρωση Η.Α.Ε.- Μάλτα.
 2. Η διάρθρωση Μάλτα – Μάλτα είναι λιγότερο ευνοϊκή για θέματα εμπιστευτικότητας γιατί η Μάλτα είναι κάτω από το καθεστώς της Ε.Ε. για ανταλλαγή πληροφοριών, εν αντιθέσει με τα Η.Α.Ε. που δεν έχουν υπογράψει καμία συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών με άλλα κράτη.
 3. Η διάρθρωση Μάλτα – Μάλτα είναι προβληματική για την διασφάλιση των κεφαλαίων στις Μαλτέζικες Τράπεζες στην περίπτωση όπου μέσα στα επόμενα χρόνια υπάρξει μία Ευρωπαϊκή απόφαση για κούρεμα καταθέσεων λόγω Τραπεζικής κρίσης, ενώ εάν υπάρχει μια Εταιρεία Συμμετοχών στα Η.Α.Ε. με τραπεζικό λογαριασμό στα Η.Α.Ε., μπορούμε με το πάτημα ενός κουμπιού να μεταφέρουμε χρήματα χωρίς κανένα θέμα συμμόρφωσης από πλευράς Τραπεζών, αφού η μεταφορά θα γίνεται προς την μητρική εταιρεία (όταν οι Τράπεζες πιέζονται σε μεγάλο βαθμό, εφαρμόζουν πάντοτε περισσότερες διαδικασίες συμμόρφωσης για να επιβραδύνουν την φυγή των καταθέσεων).
 4. Αποφεύγεται, κάτω από αυτές τις επικίνδυνες εποχές, «να βάζουμε όλα τα αυγά μας στο ίδιο καλάθι»
 5. Οι περισσότεροι από τους εγχώριους παροχείς υπηρεσιών προωθούν την διάρθρωση Μάλτα – Μάλτα για καθαρά εμπορικούς σκοπούς καθώς δεν έχουν παρουσία σε άλλες δικαιοδοσίες – Ο Οίκος μας είναι σε θέση να προσφέρει βελτιωμένες διαρθρώσεις και λύσεις, λόγω της αξιόπιστης διεθνούς του παρουσίας και εμπειρογνωμοσύνης.

Κυπριακές και άλλες Ευρωπαϊκές Εταιρικές διαρθρώσεις καθώς και μη Ευρωπαϊκές – π.χ. Σεϋχέλλες – εταιρείες με τραπεζικό λογαριασμό εντός Ε.Ε.

Για παρόμοιους λόγους (ειδικά 2., 3., και 4,), συνιστάτε ή ίδια αντιμετώπιση γενικά, για άλλες διαρθρώσεις.

Εισηγούμαστε την προσθήκη μιας εταιρείας συμμετοχών στα Η.Α.Ε. γενικά, “πάνω” από όλες τις υφιστάμενες Ευρωπαϊκές Εταιρικές διαρθρώσεις (ή μη Ευρωπαϊκές εταιρείες με τραπεζικούς λογαριασμούς εντός Ε.Ε) για τους πιο πάνω λόγους.

7. Δραστηριότητες εμπορικών συναλλαγών

Μια εταιρεία ελεύθερης ζώνης είναι ένα πολύ κατάλληλο και δοκιμασμένο και ελεγμένο όχημα για σκοπούς εμπορικών συναλλαγών (διαβάστε προσεκτικά τις σημειώσεις κατωτέρω).

Συνιστούμε ιδιαίτερα το παρακάτω.

Η απλή εταιρεία ελεύθερης ζώνης με 100% ιδιοκτησία από αλλοδαπούς (αλλά «σύντομα» κάτοικοι ΗΑΕ – λόγω του ζητήματος έκδοσης θεώρησης διαμονής και ταυτότητας ΗΑΕ).

Σημείωση: Εάν απαιτείται αριθμός ΦΠΑ της ΕΕ για εμπορικές συναλλαγές εντός ΕΕ, αυτό μπορεί εύκολα – με υπηρεσίες του γραφείου μας στη Μάλτα – να επιτευχθεί / κατορθωθεί με την ίδρυση παραρτήματος της εταιρείας Ελεύθερης Ζώνης ΗΑΕ στη Μάλτα. Λάβετε υπόψη ότι αυτό δεν έχει πρακτικά καμία φορολογική συνέπεια, καθώς υπάρχει 0% φορολογία στη Μάλτα για «τις δραστηριότητες εκτός Μάλτας» του υποκαταστήματος (τα ξένα υποκαταστήματα στη Μάλτα πληρώνουν φόρο μόνο για εγχώριο εισόδημα στη Μάλτα, το οποίο δεν ισχύει για διεθνείς πελάτες.

8. Επενδύσεις σε Ακίνητα στα ΗΑΕ

Η Ακίνητη Περιουσία στα ΗΑΕ προσφέρει ελκυστικές ευκαιρίες για υψηλά εισοδήματα από ενοικίαση και κεφαλαιουχικά κέρδη σε μια από τις πολλά υποσχόμενες αγορές παγκοσμίως που έχει ανακάμψει πλήρως από την παγκόσμια οικονομική κρίση.

Η κατοχύρωση της διοργάνωσης της έκθεσης EXPO 2020 από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία υπολογίζεται από τις παγκόσμιες επενδυτικές τράπεζες να παρέχει πάνω από 50% ώθηση (*Barclays Investments) στο ΑΕΠ των ΗΑΕ κατά τα επόμενα 7 χρόνια … εκτός του 4% της ετήσιας αύξησης του ΑΕΠ. Αυτό μαζί με τα εγχώρια μέτρα για «ηρεμία της αγοράς» (χαμηλοί δανειακοί δείκτες και αυξημένα τέλη μεταβίβασης ποσών) θα πρέπει να διασφαλίσει την ελάχιστη προστασία από τον κίνδυνο υποτίμησης και υγιείς αποδόσεις.

Υπάρχουν συναρπαστικές ευκαιρίες για επενδύσεις – παρακαλούμε δείτε το Φυλλάδιο μας για Επενδύσεις σε Ακίνητα στα ΗΑΕ που επισυνάπτεται.

Σημαντική σημείωση: Η επιχείρησή μας (εκτός από τον εγγεγραμμένο πράκτορα / την επίσημη άδεια παροχής υπηρεσιών σε εταιρείες) είναι επίσης κάτοχος – και δραστηριοποιείται – Επίσημης Άδειας Παροχής Συμβουλευτικής Υποστήριξης για Ακίνητα και σε θέση να σας βοηθήσει 100% να πραγματοποιήσετε Επενδύσεις σε Ακίνητα στα ΗΑΕ.

9. Επιλογές Κληρονομιάς / Διαδοχής

Οι αγορές ακινήτων και άλλες επενδύσεις πρέπει να πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τις υπεράκτιες εταιρείες ή εταιρείες ελεύθερης ζώνης στα ΗΑΕ. Δεν συνιστάται να διατηρείτε ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία / επενδύσεις σε προσωπικό επίπεδο, δεδομένου ότι αυτό θα οδηγήσει σε επιπλοκές σε περίπτωση θανάτου / διαδοχής.

Η κατοχή μετοχών εταιρειών των ΗΑΕ – ακόμη και ανώνυμα – (το μητρώο RAK υπόκειται στους κανόνες του Κοινού Δικαίου) είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος απαλλαγής από και αποφυγής όλων των προβλημάτων, και οι μετοχές μεταβιβάζονται αυτόματα στους διαδόχους / κληρονόμους με την παρουσίαση εγγράφου Διαθήκης στο μητρώο εταιρειών (εναλλακτικά ή επιπρόσθετα προϋπογεγραμμένα έγγραφα μεταβίβασης μπορούν να δοθούν στους επιλεγμένους διαδόχους)

Δημιουργός: Άρης Κοτσομύτης

  Είναι το μήνυμά σας επείγον;
  ΝαιΌχι

  • Το ονοματεπώνυμό σας (απαιτείται)
  • Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (απαιτείται)
  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου:
  • Θέμα:
  • Το μήνυμά σας:


 • ΚΕΝΤΡΙΚΆ ΓΡΑΦΕΊΑ RAK

  8th floor, Office 8F-3
  Amenity Centre, Tower 2
  Al Jazeera, Al Hamra
  Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

  T: + (971) 7 244 7676
  E: contact.gr@fbsemirates.com
  Σύσταση Εταιρείασ στο RAK
 • LinkedIn
  Share
  %d bloggers like this:
  Call FBS
  Skype Me™!
  Call FBS