ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ ΤΩΡΑ: +971 7 2020 999 ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL | ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

The UAE is a Country Offering Unparalleled Lifestyle Options, Security, Confidentiality, Exceptionally Advantageous Tax Regimes, Exciting Business and Investment Opportunities and a Wide Spectrum of Fantastic Free Hold Properties with 100% Foreign Ownership.

Προσθήκη στα Αγαπημένα
 • Εταιρείας στα ΗΑΕ
 • News
 • Τραπεζικοί λογαριασμοί – Σημαντικά θέματα σχετικά με τις Κυπριακές, Μαλτεζικές εταιρείες και εταιρείες ΗΑΕ

Τραπεζικοί λογαριασμοί – Σημαντικά θέματα σχετικά με τις Κυπριακές, Μαλτεζικές εταιρείες και εταιρείες ΗΑΕ

Θέμα: Τραπεζικοί λογαριασμοί – Σημαντικά θέματα σχετικά με τις Κυπριακές, Μαλτεζικές εταιρείες και εταιρείες ΗΑΕ

Το παρόν είναι ένα μικρό και απλό μήνυμα χωρίς τεχνικούς όρους (έτσι ώστε να γίνει γρήγορα κατανοητό λαμβάνοντας υπόψιν την πολυπλοκότητα του θέματος) αλλά παράλληλα πολύ σημαντικό, ούτως ώστε να κρούσει τον κώδωνα του κίνδυνου που θα σας ωθήσει σε επείγουσες  ενέργειες, τις οποίες σας προτείνουμε να πάρετε για να πετύχετε τους πιο κάτω ΚΡΙΣΙΜΟΥΣ στόχους:

 • Εξασφάλιση τραπεζικών λογαριασμών και άλλων τραπεζικών υπηρεσιών οι οποίοι θα είναι στην διάθεση της εταιρείας διασφαλίζοντας έτσι την συνέχεια των δραστηριοτήτων της χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκληθούν από τις νέες πιο αυστηρές διαδικασίες δέουσας επιμέλειας των τραπεζών, ανά το παγκόσμιο, που μπορεί να αποφέρουν ακόμη και πάγωμα των λογαριασμών κατά την διαδικασία της διεκπεραίωσης τους, και
 • Να βεβαιωθείτε ότι η οντότητα σας δεν θα θεωρηθεί από τις φορολογικές αρχές (προκαλώντας αρνητικές φορολογικές επιπτώσεις) και τράπεζες (κλείσιμο και/ ή πάγωμα λογαριασμών) ‘εταιρεία κέλυφος’ χωρίς οικονομική υπόσταση. Το γεγονός ότι η εταιρεία δεν διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό προκαλεί τις πιο πάνω επιπτώσεις.
 • Αποφυγή αχρείαστων – αχρείαστων για τον λόγω ότι οι δραστηριότητες σας είναι νομότυπες – προβλημάτων στην λειτουργία των τραπεζικών σας λογαριασμών και άλλων τραπεζικών υπηρεσιών (και κατ’ επέκταση των εργασιών της εταιρείας σας) οι οποίες θα προκληθούν από το πιο αυστηρό τραπεζικό καθεστώς, παγκοσμίως, σε συνδυασμό με την ελλιπή, αργοπορημένη ή, σε κάποιες περιπτώσεις, λάθος τρόπο επικοινωνία με την τράπεζα.

Το μήνυμα αυτό αφορά όλους τους πελάτες μας οι οποίοι διατηρούν εταιρεία η οποία έχει νομότυπη/ θεμιτή επιχειρηματική δραστηριότητα στην Μάλτα, Κύπρο και ΗΑΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού παρακαλώ, κατά προτίμηση, ακολουθήστε των σύνδεσμο πατώντας εδώ, για να επικοινωνήσετε με τον Ανδρέα Λάμπρου (Επικεφαλής του τμήματος τραπεζικών εργασιών) Ή το άτομο με το οποίο έχετε ήδη επικοινωνία στα γραφεία μας στην Μάλτα, Κύπρο και ΗΑΕ

1. Σε περίπτωση που η εταιρεία σας δεν διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό 

Πρέπει άμεσα να προχωρήσετε στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, κατά προτίμηση σε δύο τράπεζες, ούτως ώστε να αποφύγετε προβλήματα στην λειτουργία των τραπεζικών λογαριασμών ή πάγωμα τους, κατά την διάρκεια συχνών ελέγχων δέουσας επιμέλειας των τραπεζών. Τέτοια προβλήματα αποφεύγονται με την ύπαρξη δευτέρου τραπεζικού λογαριασμού ο οποίος θα είναι σε πλήρη λειτουργία κατά την διάρκεια των διαδικασιών δέουσα επιμέλειας στον άλλο λογαριασμό. Με αυτό τον τρόπο η νομότυπη/ θεμιτή επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας σας δεν θα υποστεί παρενοχλήσεις ή διαταραχές λόγω της διαδικασίας μίας από των δύο τραπεζών.  – Σημείωση: Και οι δύο λογαριασμοί θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στις τραπεζικές/επιχειρηματικές σας συναλλαγές, για τον λόγω ότι οι τράπεζες ενδέχεται να κλείσουν ανενεργούς λογαριασμούς.

Συνιστούμε το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, καθώς χωρίς αυτόν οι φορολογικές αρχές θα θεωρήσουν ότι η εταιρεία σας δεν έχει νομότυπη/ θεμιτή οικονομική υπόσταση (εταιρεία κέλυφος) και κατ’ επέκταση δεν θα είναι χρήσιμες για τον σκοπό τους ΚΑΙ για τις τράπεζες θα είναι πιο δύσκολο να ανοίξουν λογαριασμούς σε περίπτωση που η εταιρεία έχει συσταθεί στο παρελθόν και παρέμεινε αδρανής. Το γεγονός ότι η εταιρεία δεν διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό προκαλεί ερωτηματικά και αχρείαστα προβλήματα στην λειτουργία πελατών με της νομότυπη/ θεμιτή δραστηριότητα και σκοπό, όπως είναι οι δικοί μας πελάτες.

2. Σε περίπτωση που διατηρείτε ένα τραπεζικό λογαριασμό

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα το άνοιγμα δευτέρου τραπεζικού λογαριασμού, το συντομότερο δυνατόν, για την αποφυγή διακοπών/ προβλημάτων στην δραστηριότητα της εταιρείας σε περίπτωση παγώματος του υφιστάμενου κατά την διάρκεια των μακροσκελή και συχνών διαδικασιών δέουσας επιμέλεια των τραπεζών. Τέτοια προβλήματα αποφεύγονται με την ύπαρξη δευτέρου τραπεζικού λογαριασμού ο οποίος θα είναι σε πλήρη λειτουργία κατά την διάρκεια πιθανούς ελέγχου δέουσας επιμέλειας του πρώτου λογαριασμού αποφεύγοντας έτσι την διακοπή της νομότυπης/ θεμιτής δραστηριότητας της επιχείρησης σας.

Σημείωση: Και οι δύο λογαριασμοί θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στις τραπεζικές/επιχειρηματικές σας συναλλαγές, για τον λόγω οι τράπεζες ενδέχεται να κλείσουν ανενεργούς λογαριασμούς.

3. Σε περίπτωση που έχετε εταιρεία η οποία δεν μπορεί να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στην χώρα σύστασης της λόγω προβλημάτων του τραπεζικού τομέα, τοπικά, ως αποτέλεσμα να μην διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό μέχρι τώρα

Διάφορες δικαιοδοσίες, η Μάλτα είναι μία από αυτές, περνούν ένα στάδιο νομοθετικών αλλαγών οι οποίες επηρεάζουν τον τραπεζικό τομέα και τα τμήματα δέουσας επιμέλειας τους, κάνοντας έτσι – προσωρινά φυσικά – το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών πολύ δύσκολο την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η κατάσταση, αναμφίβολα, θα εξομαλυνθεί αλλά αυτό μπορεί να πάρει μερικούς μήνες.

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, για πελάτες με νομότυπη/ θεμιτή δραστηριότητα προτείνουμε, την μόνη επιλογή σε αυτή την περίπτωση, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού (κατά προτίμηση δυο, για τους λόγους που αναφέραμε πιο πάνω) σε άλλη χώρα, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας. Για παράδειγμα, στην Μάλτα, προσωρινά, το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών είναι χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία, επομένως, (και σαν εναλλακτικό πλάνο για το μέλλον)  οι πιο πολλές Μαλτέζικες εταιρείες ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κύπρο.

4. Γενικές κατευθυντήριες γραμμές στην διαχείριση των τραπεζών, σήμερα 

 • Διασφάλιση όσον αφορά τις τράπεζες και αποφυγή κλεισίματος ή παγοποίησης λογαριασμών:

Οι επιχειρηματικές σας δραστηριότητες είναι νόμιμες και οι τραπεζικές συναλλαγές να συνάδουν με αυτές.

 

 1. Οι τραπεζικές συναλλαγές είναι Κανονικές και Συνάδουν με τη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα και τις αξίες / όγκους εργασιών που γνωστοποιήσατε στην τράπεζα κατά το άνοιγμα του λογαριασμού ΚΑΙ προχωρώντας, είναι πάντα διαθέσιμα για να αποσταλούν στην τράπεζα εφόσον ζητηθούν, δικαιολογητικά και πλήρης ανάλυση των τραπεζικών μεταφορών, έτσι ώστε οι τράπεζες να κατανοούν ξεκάθαρα ότι οι τραπεζικές σας συναλλαγές συνάδουν με το νόμιμο επιχειρηματικό σας πλάνο όπως αρχικά αναφέρθηκε. Για παράδειγμα, τα χρήματα που εισέρχονται και εξέρχονται από έναν τραπεζικό λογαριασμό, σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς και οι αδρανείς μη κινούμενοι λογαριασμοί χωρίς έγκυρο και σταθερό επιχειρησιακό σκεπτικό αποτελούν σήμα κινδύνου! Στις μέρες μας, δεν αρέσουν οι εκπλήξεις στις τράπεζες, γι’ αυτό το λόγο συζητήστε μαζί τους πρώτα οτιδήποτε αλλάζει ή διαφοροποιείται – ΕΠΙΣΗΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
 2. Οι συμμετέχοντες και οι δραστηριότητές τους προσδιορίζονται με σαφήνεια: Η Εταιρεία διαθέτει έναν ιστότοπο και το ίδιο ισχύει για ΟΛΟΥΣ τους πελάτες και προμηθευτές ώστε η τράπεζα να μπορεί να δει και να εξετάσει και να αξιολογήσει τη νομιμότητα της επιχείρησης και να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει σύνδεση με κακή διαδικτυακή φήμη, με νομικές υποθέσεις και άλλες βάσεις δεδομένων στο Διαδίκτυο ‘H με ριψοκίνδυνες δραστηριότητες όπως, στοιχήματα ή κρυπτονομίσματα, Ή με χώρες ή φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στις λίστες κυρώσεων – ΕΠΙΣΗΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
 3. Η εταιρεία κατέχει γραπτές νομικές εμπορικές συμφωνίες (καθώς και εμπορική αλληλογραφία για όλα τα θέματα) εκτελεσμένες με όλους τους πελάτες και τους προμηθευτές της, οι οποίες δεν είναι απλοϊκές, αλλά, έχουν συνταχθεί από επαγγελματίες και είναι πλήρως ανεπτυγμένες, αναφέροντας λεπτομερώς την επιχειρηματική σχέση και τις συναλλαγές μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. Το νομικό μας τμήμα μπορεί να βοηθήσει με αυτόΕΠΙΣΗΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
 4. Η Εταιρεία τηρεί σωστά βιβλία και αρχεία συνεχώς, και όχι μόνο κατά το τέλος του έτους, και καταρτίζει έγκαιρα οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο, οι οποίες απαιτείται από τις τράπεζες να είναι ελεγμένες. Το Λογιστικό και Ελεγκτικό τμήμα της Εταιρείας μας μπορεί να σας βοηθήσει με αυτό.

Η ιδιοκτησία της εταιρείας είναι διαφανής και σαφής (τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι) χωρίς αποδεικτικά ή παρατηρήσεις που δύναται να δημιουργήσουν υποψίες για το αντίθετο.

 1. Εκτός από τις αρχικές διαδικασίες «Γνωρίστε τον Πελάτη» (KYC) και «Γνωρίστε την επιχείρηση του πελάτη σας» (KYCB) και τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας κατά το στάδιο του ανοίγματος λογαριασμών, οι Τράπεζες, στο πλαίσιο των διεθνών τραπεζικών συναλλαγών, επιθυμούν να έρχονται σε ΑΜΕΣΗ επαφή με τους ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ για την συλλογή όλων των πληροφοριών, τεκμηριώσεων και επεξηγήσεων και αυτά τα πρόσωπα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα καθ’ οιονδήποτε χρόνο για την τράπεζα!
 2. Αποφύγετε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος ή άλλων μέσων μεταξύ της τράπεζας και των δικηγόρων σας, των λογιστών, των στελεχών της ομάδας μας, των εσωτερικών ή εξωτερικών διαχειριστών του οργανισμού σας, ή των δικηγόρων ή των λογιστών ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, αφού αυτό αποτελεί αρνητική ένδειξη προς την τράπεζα και δεν θεωρείται ως διαφανής ιδιοκτησία.
 3. Συνεπώς, πρέπει να ασχοληθείτε με την τραπεζική σχέση 100% ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ χωρίς την παρέμβαση οποιουδήποτε τρίτου, κατά το 100% του χρόνου, και για το 100% των εν λόγω ζητημάτων που προκύπτουν ΚΑΙ να κατέχετε λεπτομερή γνώση στο 100% της κάθε συναλλαγής και να είστε σε θέση να παράσχετε άμεσα τεκμηριώσεις, πληροφορίες και επεξηγήσεις.
 • Πρέπει να είστε υπομονετικοί, συνεργάσιμοι και ευγενικοί με το προσωπικό της τράπεζας – οι οποίοι απλά κάνουν την δουλειά τους –, επίσης παρακαλώ σημειώστε ότι αυτές οι διαδικασίες είναι εδώ για να μείνουν και ότι έχουν επιβληθεί από διεθνή κανονισμούς, οδηγίες και συμφωνίες όπως επίσης από τις τοπικές νομοθεσίες. Θα πρέπει να αποδεχθούμε τις πιο πάνω αλλαγές να προσαρμοστούμε και να μάθουμε να δουλεύουμε με τις τράπεζες.
 • Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς για οτιδήποτε άλλο εκτός από την νομότυπη/ θεμιτή δραστηριότητα της εταιρεία σας η οποία έχει δηλωθεί στην τράπεζα με την έναρξη της σχέσης (άνοιγμα του λογαριασμού). Σε περίπτωση που θα προχωρήσετε με αλλαγές στο επιχειρηματικό πλάνο το οποίο έχει δοθεί στην τράπεζα τότε, ΠΡΙΝ προχωρήσετε με οτιδήποτε θα πρέπει πρώτα να ενημερωθεί η τράπεζα και να συζητηθεί το θέμα και να λάβετε υπόψιν την άποψη τους, με βάση τα νέα δεδομένα, ΠΡΙΝ προχωρήσετε με συναλλαγές ή μεταφορές ποσών στον τραπεζικό λογαριασμό.

5. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε 

 • Ο οίκος μας διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα το οποίο είναι ενημερωμένο και γνωρίζει τις εξελίξεις, τους κανονισμούς και τις πρακτικές στο τραπεζικό τομέα και μπορούμε έτσι να παρέχουμε στους πελάτες μας επιλογές στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο (ειδικά μετά την ανάκαμψη του τραπεζικού συστήματος και την αναδιάρθρωση του κάτω από Αμερικάνικη (ΗΠΑ) και Καναδική ιδιοκτησία) και στα ΗΑΕ. Στην Μάλτα, προσωρινά, το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών είναι πολύ χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία επομένως οι περισσότερες Μαλτεζικές εταιρείες ανοίγουν τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο (και στην συνέχεια ως εναλλακτική λύση (plan B) για το μέλλον)

Για περισσότερες πληροφορίες ή για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού παρακαλώ, κατά προτίμηση, ακολουθήστε των σύνδεσμο πατώντας εδώ, για να επικοινωνήσετε με τον Ανδρέα Λάμπρου (Επικεφαλής του τμήματος τραπεζικών εργασιών) Ή το άτομο με το οποίο έχετε ήδη επικοινωνία στα γραφεία μας στην Μάλτα, Κύπρο και ΗΑΕ

Είναι το μήνυμά σας επείγον;
ΝαιΌχι

 • Το ονοματεπώνυμό σας (απαιτείται)
 • Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (απαιτείται)
 • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου:
 • Θέμα:
 • Το μήνυμά σας:


 • ΚΕΝΤΡΙΚΆ ΓΡΑΦΕΊΑ RAK

  GD01-02 Commercial Units
  (Behind Al Hamra Mall)
  Al Jazeera, Al Hamra
  Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

  T: + (971) 7 2020 999
  E: contact.gr@fbsemirates.com
  Σύσταση Εταιρείασ στο RAK
 • Facebook
  LinkedIn
  Google+
  http://gr.fbsemirates.com/5587/%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF">
  %d bloggers like this:
  Call FBS
  Skype Me™!
  Call FBS