Company in Dubai

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι μια δικαιοδοσία
Με Εξαιρετικά Προνομιακό Φορολογικό Καθεστώς

Προσθήκη στα Αγαπημένα

 

Πακέτα αμοιβών σύστασης εταιρείας στα ΗΑΕ από 1025 $ USD και ετήσιες αμοιβές από 1840 $ USD. H "FBS ΚΟΤΣΟΜΥΤΗΣ", η οποία λειτουργεί από το 1998, είναι ένα πολύ γνωστό και καθιερωμένο διεθνές επαγγελματικό δίκτυο υπηρεσιών με ελεγχόμενα τοπικά μέλη / επιχειρηματικούς εταίρους κατόχους επίσημης άδειας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσετε τη διαδικασία με την αποστολή e-mail στο contact.gr@fbsemirates.com ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

Ντουμπάι: «Η Νέα Ελβετία» για τους Πλούσιους

2013 – Η κρίση στην ΕΕ και η παγκόσμια κρίση και το «Κυνήγι των Πλουσίων» ή μάλλον το «κυνήγι για τους Μέτρια Πλούσιους»

… Η Τελική Πράξη!

Τι επιφυλάσσει το «εγγύς μέλλον» – από απλή, πρακτική και ρεαλιστική άποψη – για τα διεθνή Χρηματοπιστωτικά Κέντρα και τον διεθνή φορολογικό σχεδιασμό και την Προστασία Περιουσιακών Στοιχείων… Και οι Βέλτιστες Λύσεις, Στρατηγικές και Ενέργειες.

 «Η Νέα Ελβετία» για τους Πλούσιους…

Μάιος 2013 – Συντάχθηκε από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων διαχείρισης περιουσίας, προστασίας των περιουσιακών στοιχείων και φορολογικού σχεδιασμού από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, οι οποίοι επιθυμούν να παραμείνουν ανώνυμοι

Μέρη που ηγούνται της «Αναζήτησης των Σχετικά Πλούσιων»: Ισχυρές, χώρες του «Παλαιού Κόσμου» με υψηλή φορολογία, με δημοσιονομικό έλλειμμα, δημόσιο χρέος, τραπεζικά προβλήματα και προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης και δυσοίωνες προοπτικές ανάπτυξης, με αίσθημα φόβου έναντι των προκλήσεων που δημιουργούνται από τους ισχυρούς και προνομιούχους αντιπάλους του «Νέου Κόσμου» και με – αναπόφευκτα – πληγωμένους, με έλλειψη πόρων και προβληματικούς τραπεζικούς τομείς που πάσχουν από σημαντικές απομακρύνσεις τραπεζικών καταθέσεων, επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου (φορολογική βάση) προς «Χώρες του Νέου Κόσμου» μέσω Διεθνών Οικονομικών Κέντρων ή φορολογικών παραδείσων.

Οι κύριοι στόχοι και τα συμφέροντά τους, τα οποία είναι λογικά δεδομένης της κατάστασής τους και της έλλειψης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, προκειμένου να κρατήσουν τους ανθρώπους, τα χρήματα και τις επιχειρήσεις στις χώρες τους για να πληρώνουν φόρους είναι οι εξής:

 • Να περιορίσουν την ελευθερία των φορολογούμενων να αλλάξουν τη φορολογική τους κατοικία, ακόμα και αν μετεγκατασταθούν στο εξωτερικό, έτσι ώστε τα έσοδα από τη φορολογία τους να προστατεύονται από τη φυγή του πληθυσμού σε πιο «ευνοϊκές χώρες», εκτός από τους Πολύ Πλούσιους για τους οποίους πάντα θα υπάρχουν λύσεις και αυτές είναι επίσης «ισχυρά» άτομα/οργανισμοί που είναι «πολύ δύσκολο να νικήσει κανείς» και για τους οποίους τουλάχιστον ένα προστατευμένο ασφαλές καταφύγιο θα διατηρηθεί κατά προτίμηση μακριά από τη χώρα τους, αλλά σε μια «βολική τοποθεσία/καθεστώς» -βλέπε το Ντουμπάι
 • Να είναι πρακτικά σχεδόν αδύνατο να ανοίξει κάποιος προσωπικό και/ή εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό, εκτός αν υπάρχουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ επιχειρηματικές δραστηριότητες και/ή προσωπικά συμφέροντα στην άλλη χώρα ώστε τα μετρητά να «μείνουν στη χώρα» στις τοπικές τράπεζες και να περιοριστεί ο αριθμός των λογαριασμών αυτών που μπορεί να έχει ένα άτομο ώστε η παρακολούθηση να είναι ευκολότερη
 • Να περιοριστεί η χρήση του διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού και των τεχνικών προστασίας των περιουσιακών στοιχείων και η χρήση των Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, προκειμένου να αποφευχθούν οι διαρροές των φορολογικών εσόδων σε άλλες χώρες

Οι Μέθοδοι/Μέτρα που χρησιμοποιούνται ασκώντας πίεση στις «λιγότερο ισχυρές» δικαιοδοσίες (μεταξύ άλλων…) είναι οι εξής:

 • Σύναψη Συμφωνιών Ανταλλαγής Φορολογικών και Τραπεζικών Πληροφοριών με άλλες χώρες, χωρίς δικαστικές αποφάσεις και τροποποιήσεις των φορολογικών συμβάσεων που επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών με ευκολία και ταχύτητα
 • Η επιβολή Νομοθεσίας κατά του Ξεπλύματος Χρημάτων συνολικά προς τις Τράπεζες και τους Παρόχους Εταιρικών Υπηρεσιών με καθεστώς για αναφορά «ύποπτων συναλλαγών» και η διεύρυνση του ορισμού «ξέπλυμα χρήματος» ώστε να περιλαμβάνει σχεδόν τα πάντα συμπεριλαμβανομένης της φοροδιαφυγής και, σε ορισμένες περιπτώσεις την αποφυγή φορολόγησης! Και η προώθηση της ανάπτυξης μεγάλων τμημάτων συμμόρφωσης στις τράπεζες που κάνουν το άνοιγμα λογαριασμού μια δύσκολη, μακροχρόνια διαδικασία με πολλές απορρίψεις που αφορούν διάφορες κατηγορίες λογαριασμών, π.χ. περίπλοκες εταιρικές δομές, προκατάληψη εθνικότητας κ.λπ.
 • Επιβολή φορολογικής νομοθεσίας κατά της αποφυγής φορολογίας ώστε ή να επιβληθούν φόροι κατά την έξοδο για μετεγκατάσταση στο εξωτερικό και αλλαγή της φορολογικής κατοικίας ή προθεσμίες (π.χ. 10 έτη) πριν πραγματοποιηθεί η αλλαγή της φορολογικής κατοικίας
 • Διατήρηση «μαύρων λιστών» μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας με κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
 • Να «πεισθούν» οι τράπεζες που λειτουργούν στην επικράτειά τους, όσο και διεθνώς να εφαρμόζουν και να συμμορφώνονται με τα μέτρα. Ουσιαστικά, τα μέτρα έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρονται παραπάνω.

Αυτά δεν είναι παρά μερικά από τα μέτρα που λαμβάνονται.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα όλων αυτών:

Πρώτον, ήταν σαφές ότι για να πετύχουν όλα αυτά και για να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρονται ανωτέρω, μόνο πολύ λίγες δικαιοδοσίες (μία ή το πολύ δύο επιλογές) θα πρέπει να «επιτρέπεται» να παραμείνουν «ανοικτές» και να είναι αρκετά επωφελείς ώστε να προσφέρουν καταφύγιο και να φιλοξενήσουν τους Πολύ Πλούσιους.

Αυτή η «άδεια» ή «ανοχή», εάν θέλετε, θα ήταν υπό δύσκολες συνθήκες, έτσι ώστε να φαίνονται «καλά ελεγχόμενες» από τον έξω κόσμο και με εφαρμογή αυστηρών διαδικασιών καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος για να αποδείξουν αυτό το γεγονός, αλλά «βολικά», χωρίς ουσιαστικά να τις αναγκάζει να υπογράψουν κάποια συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες χώρες ή αν το έκαναν δεν θα ήταν με όρους τόσο δυσμενείς όσο σε ανταγωνιζόμενες δικαιοδοσίες.

Επομένως, αυτό θα επιτρέψει καθεστώς πλήρους εμπιστευτικότητας/ανωνυμίας για τους ξένους επενδυτές.

Αν αυτό δεν ίσχυε (δεν υπήρχε χώρος για τους Πολύ Πλούσιους), θα δημιουργούσε πολύ σοβαρά, πολλαπλά και σύνθετα προβλήματα, όπως εξαιρετικά βαριές πιέσεις και άλλα προβλήματα και επιπλοκές με απρόβλεπτες συνέπειες, όπως η μετεγκατάσταση ολόκληρων βιομηχανιών, συμφερόντων και περιουσιακών στοιχείων. Αυτό θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο την επιτυχία του έργου ή στην καλύτερη περίπτωση θα το επιβράδυνε σημαντικά.

Συνεπώς, το εμπόδιο αυτό έπρεπε να υπερπηδηθεί με την επιλογή να μπορεί κανείς να δημιουργήσει, να προστατεύσει και να υποστηρίξει τουλάχιστον ένα «εξαιρετικά ασφαλές καταφύγιο» μακριά από τη χώρα καταγωγής και κατά προτίμηση σε ένα διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον για να αυξηθεί η δυσκολία πρόσβασης και να αποφευχθεί η εγγύτητα ή προσκόλληση στην πατρίδα (αυτό θα ήταν προκλητικό) για τους «Πολύ Πλούσιους» και τις «Μεγάλες Επιχειρήσεις», όπου θα ήταν δύσκολο για τους άλλους χωρίς τη γνώση ή τη βούληση να επενδύσουν κάποια χρήματα για να αποκτήσουν πρόσβαση. Επομένως, οι ημέρες όπου οι λύσεις φθηνών, γρήγορων υπεράκτιων «εταιρειών και τραπεζικών λογαριασμών» ήταν στη διάθεση όλων πρόκειται σύντομα να παρέλθουν και οι πελάτες θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα τέλη και έξοδα για να απολαμβάνουν το προνόμιο της πλήρους εμπιστευτικότητας, των ασφαλών τραπεζικών υπηρεσιών και της μηδενικής φορολογίας. Αλλά την ίδια στιγμή σε μια πολύ αναπτυγμένη περιοχή όπου ο τρόπος ζωής, οι επαγγελματικές συναλλαγές και τα προσωπικά συμφέροντα θα συνέπιπταν με καθεστώς πολύ χαμηλής ή μηδενικής φορολογίας, ασφαλείς τραπεζικές υπηρεσίες και πλήρη ανωνυμία και εμπιστευτικότητα.

Φυσικά μια άλλη προϋπόθεση είναι ότι ΟΛΑ, μα απολύτως ΟΛΑ τα Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Κέντρα (εκτός των «Προνομιούχων») θα πρέπει να αναγκαστούν να λάβουν τα μέτρα που περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους…

Με άλλα λόγια, υπάρχει προφανώς στο προσκήνιο μια στρατηγική «Νέας Ελβετίας», η οποία αναγνωρίζει στην πραγματικότητα ότι το «κλείσιμο» όλων των πιθανών εξόδων είναι μια στρατηγική καταδικασμένη σε αποτυχία, ενώ η στρατηγική που αφήνει ανοιχτή μία ή δύο «ελεγχόμενες» εξόδους (που δεν είναι διαθέσιμες απολύτως σε όλους και με «ελεγχόμενους φραγμούς εισόδου») έχει πολύ υψηλή πιθανότητα επιτυχίας, αποφεύγει την «Σύγκρουση Τιτάνων» με τους Υπερβολικά Πλούσιους και Ισχυρούς και γίνεται πιο εύκολη να εφαρμοστεί.

Ποια είναι τα απαραίτητα χαρακτηριστικά της «Νέας Ελβετίας» ώστε να είναι ιδανική για να προσελκύσει τους Πλούσιους; Πλήρη πλεονεκτήματα θα υπάρχουν για τα άτομα με σημαντική παρουσία και προσωπικά και επιχειρηματικά συμφέροντα σε τοπικό επίπεδο σε ένα τέτοιο μέρος:

 • Φιλικό και προνομιακό φορολογικό και εμπορικό σύστημα με χαμηλούς ή κατά προτίμηση χωρίς ατομικούς και εταιρικούς φόρους και με 100% δωρεάν επαναπατρισμό, χωρίς περιορισμούς
 • Αξιόπιστο τραπεζικό απόρρητο ΧΩΡΙΣ συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών με οποιαδήποτε χώρα
 • Ασφαλής, υγιής και ανεπτυγμένη οικονομία με σημαντικούς φυσικούς πόρους και τεράστια ρευστά κρατικά αποθέματα και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης
 • Ώριμος, ασφαλής και καλά κεφαλαιοποιημένος και ρυθμιζόμενος τραπεζικός τομέας
 • Ύπαρξη ισχυρών τοπικών τραπεζών χωρίς εξάρτηση από το εξωτερικό για τις επιχειρηματικές συναλλαγές και κατά προτίμηση χωρίς ξένα υποκαταστήματα έξω από την περιοχή του Κόλπου
 • Τραπεζικό σύστημα που επιτρέπει δυνατότητα μεταφοράς και αναλήψεων μεγάλων ποσών μετρητών 24/7 σε απευθείας σύνδεση
 • Νόμισμα κατά προτίμηση συνδεδεμένο με το δολάριο για την εξάλειψη των συναλλαγματικών κινδύνων
 • Ένα καθεστώς που κατά προτίμηση απαγορεύει αντιδεοντολογικές δραστηριότητες και/ή δραστηριότητες υψηλού κινδύνου, όπως τα τυχερά παιχνίδια, η πορνογραφία κ.λπ.
 • Δεν υπάρχει κοινωνική αναταραχή, πολύ χαμηλό ποσοστό εγκληματικότητας
 • Αφθονία άριστων καταλυμάτων, μαρίνες, ψυχαγωγία, υπέρ-πολυτελής τρόπος ζωής, καταστήματα παγκοσμίου φήμης
 •  Ένα πραγματικό επιχειρηματικό κέντρο με σημαντική εμπορική δραστηριότητα (όχι μόνο ένα μικρό νησί ή κράτος με μόλις μια Τ.Θ./εταιρείες με μπρούτζινες πινακίδες χωρίς τοπική παρουσία ή συμφέροντα), αφθονία χώρων γραφείου άριστης ποιότητας, αφθονία προσωπικού και στελεχών σε όλα τα επίπεδα απασχόλησης
 • Σύστημα υγείας παγκόσμιας κλάσης
 • Πληθώρα κορυφαίων διεθνών σχολών και πανεπιστημίων σε όλα τα επίπεδα
 • Προηγμένες τηλεπικοινωνίες
 • Αεροπορικές συνδέσεις μέσω αερολιμένα παγκόσμιας κλάσης με σημαντική δυνατότητα απευθείας πτήσεων, ο οποίος ενεργεί ως διαμετακομιστικό κέντρο, σε μια βολική γεωγραφική θέση μεταξύ του παλιού και του νέου κόσμου
 • Βολική ζώνη ώρας για την επιχειρηματική και χρηματοοικονομική δραστηριότητα,
 • Καλό κλίμα κυρίως με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος του έτους και τοποθεσία σε παράκτια περιοχή

Αλλά το πιο σημαντικό όλων, ένα πολιτικό σύστημα με ισχυρή ηγεσία που έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις και να υλοποιεί μέτρα γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς να αντιμετωπίζει «Πολιτικά εμπόδια» ΚΑΙ ένα πολιτικό σύστημα που ασκεί την «αυτοσυγκράτηση» και τον έλεγχο, ώστε το σύστημα να μην χρησιμοποιείται υπερβολικά ή να γίνεται κατάχρηση από πάρα πολλούς και:

 • δεν χρησιμοποιείται από όλους, αλλά μόνο από τα πρόσωπα που προτίθενται να έχουν σοβαρή τοπική επιχειρηματική δραστηριότητα και προσωπικά συμφέροντα και ακόμα και τότε επιλεκτικά σε κάπως σχετικά εύλογο αριθμό, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα σε άλλες ισχυρές χώρες συνεργασίας
 • δεν γίνεται κατάχρηση από μεγάλο αριθμό ατόμων ώστε να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα χωρίς να έχουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ οικονομική και εμπορική οντότητα και οικονομική συμβολή στην εν λόγω χώρα
 • διαθέτει αξιόπιστο καθεστώς καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος με αυστηρές διαδικασίες δέουσας επιμέλειας (γνωρίστε τον πελάτη σας και την επιχείρηση του πελάτη σας), διαδικασίες από τις τράπεζες και τους παρόχους εταιρικών υπηρεσιών και αποθάρρυνση σχετικά με το άνοιγμα προσωπικών ή εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών με μέλη που δεν έχουν κανένα πραγματικό προσωπικό ή επιχειρηματικό συμφέρον σε τοπικό επίπεδο

Επομένως, ποιος ανταποκρίνεται σε όλα τα παραπάνω σημεία;

 

Η Ετυμηγορία: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

 Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ειδικότερα το Ντουμπάι είναι η ΜΟΝΗ δικαιοδοσία με όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά και μετά την κατάρρευση σχεδόν όλων των άλλων διεθνών χρηματοπιστωτικών κέντρων και με την ανακοίνωση της πτώσης της Ελβετίας και της Σιγκαπούρης την προηγούμενη εβδομάδα φαίνεται (με μικρή αμφιβολία) ότι τα ΗΑΕ θα είναι η «Νέα Ελβετία» και συμβουλεύουμε τους πελάτες να αποκτήσουν πρόσβαση πριν αυξηθεί η ζήτηση και το κόστος/τα εμπόδια εισόδου στην αγορά αυξηθούν σημαντικά.

Ενδεικτικό της επιτυχίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι ότι ο πληθυσμός αυξήθηκε από 95.000 (!) το 1963 σε 8,5 εκ. σήμερα, με σημαντική αύξηση κατά τη διάρκεια της τελευταίας κρίσης (2003: 4 εκ., 2009: 6,9 εκ., 2010: 7,5 εκ., 2011: 7,9 εκ., 2012: 8,5 εκ.) και μέση ετήσια αύξηση του πληθυσμού γύρω στο 7% τα τελευταία χρόνια. Εντυπωσιακό!

Τι θα συμβεί στη συνέχεια; Η Νέα Τάξη Πραγμάτων και Λύσεις – Στρατηγικές – Σχέδιο δράσης… Η Μοναδική Προστασία και τα Πλεονεκτήματα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων!

Θα δούμε σημαντική και αυξανόμενη χρήση των Τραπεζικών Λογαριασμών των ΗΑΕ, των Εταιρειών και των Δομών και της φυσικής μετακίνησης ατόμων στο Ντουμπάι, αν και δεν είναι απαραίτητο να ζουν εκεί μόνιμα για το σύνολο του έτους, αλλά να το έχουν ως μόνιμη βάση από την οποία να ξεκινούν τα ταξίδια τους. Αυτή είναι η τάση τώρα για όλους τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

Παρά τις προσπάθειες κατά της αποφυγής φορολόγησης από τις χώρες με υψηλή φορολογία αναμένουμε να συνεχιστεί η χρήση των δημοφιλών χωρών όπως η Κύπρος, η Μάλτα και το Λουξεμβούργο με μια αυξανόμενη τάση που αντανακλά τις αυξανόμενες ανάγκες και ευαισθητοποίηση για τον φορολογικό σχεδιασμό και των τεχνικών προστασίας των περιουσιακών στοιχείων, κυρίως μέσω της αυξημένης χρήσης του διαδικτύου. Σε γενικές γραμμές και για πολλούς λόγους θα δούμε σίγουρα τη συνέχιση της χρήσης σε μεγάλη κλίμακα αυτών των εξαιρετικά δημοφιλών εταιρειών της ΕΕ και δομών όπως τα καθεστώτα της Κύπρου και της Μάλτας που είναι εξαιρετικά συμφέροντα και δεν μπορούν να συγκριθούν με άλλες δικαιοδοσίες της ΕΕ, αλλά με ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ «οντότητα» και πιο προσεκτικό σχεδιασμό που υπεισέρχεται στις ρυθμίσεις και πολλούς ελέγχους και διαδικασίες καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Επίσης, αυτό είναι απαραίτητο καθώς οι Πλούσιοι θα πρέπει να επενδύσουν από τα ΗΑΕ, αλλά μέσω εταιρειών εκμετάλλευσης της ΕΕ, (Κύπρος, Λουξεμβούργο και Μάλτα).

Όμως, ιδιαίτερα η Κύπρος και η Μάλτα θα χρησιμοποιηθούν με… τα πρόσθετα μετρητά που έχουν φυλαχθεί εκτός της ΕΕ και κυρίως στο Ντουμπάι.

Ωστόσο, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιρειών της Μάλτας και της Κύπρου, τουλάχιστον έως ότου τα προβλήματα της ευρωζώνης επιλυθούν, και ακόμη και πέραν αυτού (λόγω των κινδύνων της Χρηματοπιστωτικής Κρίσης της ΕΕ – κουρέματα καταθέσεων, καθεστώς ανταλλαγής πληροφοριών της ΕΕ) δεν θα περίμενε κανείς να δούμε προτιμήσεις για τη διατήρηση μεγάλων ποσών σε τράπεζες της ΕΕ άνω των 100.000 ευρώ, που είναι το όριο «που εγγυάται η ΕΕ».

Θα χρησιμοποιηθούν εταιρείες συμμετοχών στα ΗΑΕ (Ντουμπάι) (και άλλες εταιρικές δομές στα ΗΑΕ) σε μεγάλο βαθμό για την εξασφάλιση ότι τα μετρητά παραμένουν ασφαλή και απόρρητα εκτός της ΕΕ.

Πολύ σύντομα – συντομότερα από ό,τι όλοι πιστεύουμε – το μέλλον θα είναι τέτοιο ώστε…

(α) Οι πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών θα ανταλλάσσονται γρήγορα διασυνοριακά σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς σοβαρά εμπόδια

(β) Προσωπικοί τραπεζικοί λογαριασμοί θα είναι δυνατοί μόνο στη χώρα διαμονής σας και σε άλλη χώρα/ες ΜΟΝΟ αν έχετε προσωπικά συμφέροντα σε αυτήν τη χώρα/ες που μπορούν να πιστοποιηθούν (π.χ. ακίνητα)

Σημείωση: συνεπώς, θα πρέπει για παράδειγμα να αγοράσουμε κάποιο ακίνητο σε μια “ευνοϊκή χώρα” (Υποσημείωση: Η ακίνητη περιουσία στο Ντουμπάι είναι μια ευκαιρία υπό αυτήν την έννοια, καθώς οι τιμές έχουν αυξηθεί περισσότερο από 10% από το προηγούμενο έτος) για να έχετε έναν προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό ή να ιδρύσετε μια τοπική εταιρεία για να πάρετε μια θεώρηση διαμονής επενδυτή (π.χ. στο Ντουμπάι/ΗΑΕ μια ανανεώσιμη θεώρηση διαμονής 3 ετών δίνεται ως μπόνους με την ίδρυση μιας εταιρείας Ελεύθερης Ζώνης στο Ντουμπάι/ΗΑΕ!)

(γ) Εταιρικοί τραπεζικοί λογαριασμοί θα είναι δυνατοί μόνο στη χώρα διαμονής σας και σε άλλες χώρες, ΜΟΝΟ εάν έχετε επιχειρηματικά συμφέροντα που μπορούν να πιστοποιηθούν (π.χ. ένα υποκατάστημα ή άλλη εγκατάσταση)

Σημείωση: για να λάβετε φορολογικά πλεονεκτήματα που διαρκούν, με ανωνυμία και ασφάλεια, μπορεί να χρειαστούμε για παράδειγμα να δημιουργήσουμε μια τοπική εταιρεία – ανεξάρτητη ή υποκατάστημα της κύριας εταιρείας – σε μια «ευνοϊκή χώρα» για δραστηριοποιηθεί, να διακρατήσει ή να προστατεύσει περιουσιακά στοιχεία ΑΛΛΑ αυτή η εταιρεία πρέπει να έχει τουλάχιστον:

 • εμπορική και οικονομική οντότητα (να λειτουργεί ως κανονική εταιρεία με κανονικές – όχι ύποπτες – δραστηριότητες ΚΑΙ παρουσία σε οργανωμένες περιοχές εμπορίου ή σε Ελεύθερες Ζώνες – όπως το Ντουμπάι/οι Ελεύθερες Ζώνες των ΗΑΕ οι οποίες είναι φορολογικοί κάτοικοι για τους σκοπούς της συνθήκης της αποφυγής διπλής φορολογίας, όχι σε Τ.Θ. και με εγκαταστάσεις γραφείων ή τουλάχιστον παρουσία «εικονικού γραφείου», με πλήρη μέσα επικοινωνίας – e-mail, τηλέφωνο κ.λπ.)
 • πλήρη διαχείριση και έλεγχο στην άλλη χώρα

Η κατάλληλη χρήση μιας Υπεράκτιας Εταιρείας στο Ντουμπάι/στα ΗΑΕ (για ανωνυμία/εκμετάλλευση δραστηριοτήτων ή συναλλαγών, όπου είναι δυνατόν) σε συνδυασμό με Ημεδαπή Εταιρεία Φορολογικό Κάτοικο Ελεύθερης Ζώνης θα πρέπει να επιτύχει αυτούς τους στόχους αποτελεσματικά.

(δ) Λόγω των παραπάνω

 • Αν είστε ιδιώτης και ζείτε σε χώρα με υψηλή φορολογία ή άλλως δυσάρεστη χώρα η ΜΟΝΗ σας επιλογή για να διασώσετε τα περιουσιακά σας στοιχεία και να αποφύγετε την τεράστια φορολογία, τους φόρους κληρονομιάς και τους άλλους προσωπικούς φόρους θα είναι να μετεγκατασταθείτε σε άλλη χώρα με ευνοϊκότερους όρους (Ντουμπάι – βλ. παρακάτω)… αλλά προσέξτε την εθνική σας φορολογική νομοθεσία κατά την έξοδο καθώς μπορεί να υπάρχουν κυρώσεις/περιορισμοί!
 • Εάν είστε επιχείρηση/εταιρεία/επιχειρηματίας/επαγγελματίας/ελεύθερος επαγγελματίας και να ζείτε σε χώρα με υψηλή φορολογία ή άλλως δυσάρεστη χώρα με, επίσης, κινδύνους κουρέματος των τραπεζικών καταθέσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων η ΜΟΝΗ σας επιλογή για να διασώσετε τα περιουσιακά σας στοιχεία και να αποφύγετε την υψηλή φορολογία είναι να μεταφέρετε το ΣΥΝΟΛΟ ή ΜΕΡΟΣ (σε φάσεις) της επιχείρησης και των περιουσιακών στοιχείων σας σε άλλη χώρα με ευνοϊκότερους όρους (Ντουμπάι – βλ. παρακάτω). Οι εταιρείες της ΕΕ θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες εντός της ΕΕ και θα χρειάζονται ευρωπαϊκό αριθμό ΦΠΑ και παρουσία, αλλά μάλλον υπό ξένη (μάλλον των ΗΑΕ) εταιρεία συμμετοχών για να «αποθηκεύουν επιπλέον μετρητά» ή ως μέρος μιας ευρύτερης διεθνούς φορολογικής δομής.
 • Ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ!

(ε) ΑΛΛΑ…. Προσοχή! Αυτό δεν θα είναι για όλους! Είναι φυσιολογικό έχοντας μόνο λίγες καλές επιλογές διαθέσιμες για ασφαλείς δικαιοδοσίες (μία πραγματικά κατά τη γνώμη μου) η ζήτηση σε τέτοιες τοποθεσίες θα αυξηθεί και σε 1-2 χρόνια μπορεί να είναι δύσκολο να έχει κανείς εύκολη και γρήγορη πρόσβαση.

Τα Αποδεικτικά Στοιχεία – Η Κατάσταση στον Κόσμο τώρα… «Αναζήτηση των Σχετικά Πλουσίων»

 • Οι κίνδυνοι για τις δικαιοδοσίες των χωρών της ΕΕ για ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ > 100.000 ΕΥΡΩ που είναι το εγγυημένο ανώτατο όριο (αρχίζοντας από το «κούρεμα» των Τραπεζικών Καταθέσεων στην Κύπρο) και σοβαρούς κινδύνους για την ανταλλαγή πληροφοριών εντός της ΕΕ…
 • Ο θάνατος των Κέντρων της Άπω Ανατολής… Σιγκαπούρη και Χονγκ Κονγκ (παρατηρήστε ότι αυτό που συμβαίνει τώρα στη Σιγκαπούρη έχει ήδη γίνει στο Χονγκ Κονγκ)
 • Οι τράπεζες στη Σιγκαπούρη αναγκάστηκαν να κλείσουν τους λογαριασμούς των αλλοδαπών… μέχρι την 1η Ιουλίου 2013! (Η ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ «ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ/ΤΙΣ ΗΠΑ)
 • Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών της Σιγκαπούρης σχετικά με το Νέο Μέτρο – Προθεσμία την 1η Ιουλίου 2013 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ!
 • Ο θάνατος των Κέντρων εντός της Σφαίρας επιρροής/Γεωγραφικής Εγγύτητας της ΕΕ (Μονακό, Ελβετία, Σαν Μαρίνο, Ανδόρα, Λιχτενστάιν)

Δείτε την επίθεση της ΕΕ μόλις πριν από λίγες ημέρες… αναγκάζοντάς τους να ανταλλάξουν πληροφορίες χωρίς δικαστική απόφαση… η ΕΕ υποχρεώνει φιλικές χώρες εκτός της ΕΕ (Ελβετία, Μονακό, Ανδόρα, Λιχτενστάιν, Σαν Μαρίνο) σε ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη φοροδιαφυγή

Ο θάνατος των Υπολοίπων… Έχει ήδη πιστοποιηθεί από τη FATF, τον ΟΟΣΑ και τις μαύρες λίστες της ΕΕ ΚΑΙ τις υποχρεωτικές συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών με την ΕΕ/τις ΗΠΑ και άλλες χώρες

Ποιος στέκεται ακόμα όρθιος σε αυτόν τον πλανήτη; Και ποιος, για πολύ καλούς λόγους θα συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά, στην κορυφαία θέση, όπως “Η Νέα Ελβετία» για την Παγκόσμια Ελίτ;

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα!

(Ντουμπάι/ΗAE)

Διαβάστε ένα προφητικό παλιό άρθρο σχετικά με το Ντουμπάι που είναι πολύ διαφωτιστικό:

Πατήστε εδώ για να έχετε πρόσβαση στο άρθρο

… μηδενική φορολογία με δωρεάν επαναπατρισμό

… Ασφαλείς και υγιείς τοπικές (και διεθνείς) τράπεζες που δεν εξαρτώνται από τη Δύση και Ασφαλής και υγιής Οικονομία (πετρέλαιο, 1 τρισεκατομμύριο δολάρια SWF)

… Πλήρης Εμπιστευτικότητα Τραπεζών και Καταπιστευμάτων ΧΩΡΙΣ ανταλλαγή πληροφοριών με οποιαδήποτε άλλη χώρα

ΚΑΙ πάνω από όλα ένα πρακτικό σύστημα «ποσόστωσης» που ΔΕΝ επιτρέπει στους μικρούς να χρησιμοποιούν τη δικαιοδοσία, αλλά είναι επιλεκτικό και βοηθά στην αποτροπή καταχρήσεων – άλλες χώρες απέτυχαν παταγωδώς σε αυτό στο παρελθόν (Ελβετία)

ΑΛΛΑ αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περιμένουμε (δεδομένης της αυξημένης ζήτησης) ότι θα μπορούσε να γίνει πιο δύσκολο να αποκτήσουν πρόσβαση, πίεση από το εξωτερικό για αυστηρότερους ελέγχους σχετικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πολύ μεγαλύτερους χρόνους για τη σύσταση εταιρείας και δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού (3-6 μήνες!), υψηλότερη ελάχιστη απαιτούμενη κατάθεση στις τράπεζες και πιο χρονοβόρα διαδικασία επιλογής, υψηλότερες τιμές ακινήτων και κόστος διαβίωσης/τιμές λειτουργιών, κ.λπ. Επομένως, υπάρχει ανάγκη να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν ΕΑΝ σχεδιάζει κάποιος μια τέτοια κίνηση!

Συμπέρασμα

Δεδομένης της «επικίνδυνης επιδείνωσης» της οικονομικής κρίσης (χρέος, τραπεζικό σύστημα, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική κρίση) στην ΕΕ θα ήταν αρκετά λογικό να εξεταστούν σοβαρά τρόποι για να επωφεληθεί κάποιος από τα κίνητρα των ΗΑΕ και ακόμη να μετεγκαταστήσει εκεί μέρος ή το σύνολο των επιχειρήσεων και των προσωπικών του συμφερόντων ή ως ασφάλιση ώστε τουλάχιστον να προβεί στη δημιουργία και διατήρηση μιας «βάσης» στα ΗΑΕ προκειμένου να διατηρηθούν τα περιουσιακά στοιχεία εκεί με ασφάλεια και μακριά από τους κινδύνους της ΕΕ ή του «Παλαιού Κόσμου», όπως η παράλογη φορολογία, οι κίνδυνοι ανταλλαγής πληροφοριών και οι κίνδυνοι κουρέματος των τραπεζικών καταθέσεων.

 

 

 

 

Είναι το μήνυμά σας επείγον;
ΝαιΌχι

 • Το ονοματεπώνυμό σας (απαιτείται)
 • Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (απαιτείται)
 • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου:
 • Θέμα:
 • Το μήνυμά σας:


%d bloggers like this:
Skype Me™!